Vi ste ovdje: Naslovnica > Projekti Ispis stranice Dodaj u zabilješke Komentiraj stranicu Pošalji link Email-om
Čet, 05.12.2013

Do sada financirano 29 istraživačkih projekata

Javna ustanova financira istraživačke projekte s ciljem uspostave baze podataka biološke i geološke raznolikosti na području Krapinsko-zagorske županije. Zahvaljujući provedenim projektima inventarizacije i monitoringa biološke i geološke raznolikosti područja Krapinsko-zagorske županije ostvareni su koraci za kvalitetniju i učinkovitiju zaštitu i očuvanje te provođenje mjera zaštite. Na temelju stvorene baze podataka planira se financiranje i provođenje daljnih projekata monitoringa i istraživanja u zaštićenim područjima s naglaskom na područja ekološke mreže Natura 2000.

Popis provedenih istraživanja:

2007. Inventarizacija i vrednovanje minerala i fosila na području Krapinsko-zagorske županije, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Mineraloško-petrografski zavod

2008. Speleološki i biospeleološki katastar Ivanščice, Hrvatsko biospeleološko društvo

2008. Uspostava programa praćenja stanja ugroženih vrsta ptica gnjezdarica poljoprivrednih staništa na području Krapinsko-zagorske županije-Ptice Hrvatskog zagorja, Hrvatsko ornitološko društvo

2009. Biološko-ekološko i prostorno vrednovanje spomenika parkovne arhitekture - park oko dvorca Hellenbach u Mariji Bistrici, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2010. Istraživanje makrofita rijeke Sutle, Geotehnički fakultet, Zvjezdana Stančić

2010., 2011., 2013. Praćenje populacija i kartiranje staništa biljnih svojti: velika sasa (Pulsatilla grandis), alpski jaglac (Primula auricula), kranjski ljiljan (Lilium carniolicum), bazgov kaćunak (Dactylorhiza sambucina) i ljetni jednolist (Ophioglossum vulgatum) na području Ivanščice, Krapinsko-zagorska županija, Planinarsko društvo „Ravna gora“ Varaždin, Dubravko Šincek

2010. Fosilni dokazi o postojanju pradavnog "Panonskog mora" u Hrvatskom zagorju (Krapinsko-zagorska županija), Hrvatski prirodoslovni muzej - Geološko paleontološki odjel

2010. Inventarizacija močvarne vegetacije razreda Phragmito-Magnocaricetea na području Krapinsko-zagorske županije, Geotehnički fakultet, Zvjezdana Stančić

2010. Istraživanje slatkovodne malakofaune rijeke Sutle, Natura – Društvo za zaštitu prirode Hrvatske, Jasna Lajtner

2010. Značajke ihtiofaune rijeke Sutle, Zoologijski zavod Biološkog odsjeka Prirodoslovno- matematičkog fakulteta

2011. Studija zdravstvenog stanja parkova oko dvoraca u Mirkovcu, Gornjoj Bedekovčini i Donjem Oroslavju, Hrvatski šumarski institut, Centar za urbane i privatne šume

2011. Istraživanje zajednica brdskih travnjaka te zaštićenih i rijetkih biljnih svojti u sastavu zajednica stijena i termofilnih šuma i šikara s prijedlogom zonacije Natura 2000 područja na širem području Strahinjščice, Ljiljana Borovočki Voska

2011. -2012. Vodena tijela, vodozemci i gmazovi Krapinsko-zagorske županije (Strahinjčica, Ivančica, Macelj Gora, Kuna gora i Cesargradska Gora), Hrvatsko herpetološko društvo – Hyla

2012. Inventarizacija ornitološki bitnih lokaliteta na području Krapinsko-zagorske županije - porječje rijeke Krapine i Jezera Bedekovčina, Hrvatsko društvo za ornitološka istraživanja „Tringa“

2012.-2013. Istraživanja i inventarizacija biološke raznolikosti na području značajnog krajobraza Zelenjak-Risvička i Cesargradska gora, Udruga za biološka istraživanja – BIOM

2013. Istraživanje faune vretenca i invazivne flore Krapinsko-zagorske županije, Hrvatsko društvo za biološka istraživanja

2013. Istraživanje biljnih zajednica brdskih travnjaka na južnim padinama Ivanščice, Ljiljana Borovečki Voska i Dubravko Šincek

2014. Istraživanje faune noćnih leptira Natura 2000 područja Strahinjščice i Ivanščice, Hrvatsko društvo za biološka istraživanja- Toni Koren i Stanislav Gomboc

2014. Istraživanje flore i vegetacije helokrenih izvora i cretova na području Ivanščice i Ravne gore, Ljiljana Borovečki Voska i Dubravko Šincek

2014. Inventarizacija šišmiša na području Strahinjščice i Ivanščice, Mirna Mazija

2014. Unošenje zavičajnih vrsta drveća i voćkarica u šumski ekosustav privatnih šuma na području Krapinsko-zagorske županije, HŠI – Centar za urbane i privatne šume Varaždin

2014. Istraživanje saproksilnih kornjaša na području Strahinjščice i Ivanščice s posebnim naglaskom na Natura 2000 vrste kornjaša, BIOM

2014. Istraživanje strukture ptica na području Strahinjščice i Ivanščice, Zdravko Dolenec

2014. Biospeleološka istraživanja Židovskih jama – Natura 2000 područje u općini Gornja Stubica, Hrvatsko biospeleološko društvo

2015. Istraživanje faune noćnih leptira Krapinsko-zagorske županije, Toni Koren i Stanislav Gomboc

2015. Monitoring Natura 2000 vrsta riba u rijeci Sutli, Hrvatsko ihtiološko društvo

2015.-2016. Monitoring obične lisanke Unio crassus u rijeci Sutli, Jasna Lajtner

2016. Istraživanja faune noćnih leptira Natura 2000 područja Strahinjščice i Ivanščice te drugih hidrofilnih područja unutar Krapinsko-zagorske županije, Toni Koren i Stanislav Gomboc

2017. Istraživanje gljiva na području Krapinsko-zagorske županije, Centar za istraživanje gljiva "Russula" Novska


Zadnja promjena: 13.06.2018. u 08:03 sati | Prikazano 10598 puta