Vi ste ovdje: Naslovnica > Javna nabava Ispis stranice Dodaj u zabilješke Komentiraj stranicu Pošalji link Email-om
Pon, 15.10.2018

Jednostavna nabava

Naziv predmeta nabave: Usluge izrade promotivnih materijala, publikacija i digitalne aktivnosti na projektu 'Veze prirode' u okviru programa suradnje Interreg SI-HR

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM

DIJELOVIMA PRIRODE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Radoboj 8, 49232 Radoboj, tel: 049/315-060

KLASA: 351-01/18-01/131

URBROJ: 2140-18-18-1

Radoboj, 15. listopada 2018.

Na temelju članka 4. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije (KLASA: 351-01/17-01/73 URBROJ: 2140-18-17-1 ) i članka 23. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije (KLASA:351-01/06-01/02, URBROJ: 2140-08-06-1, KLASA: 351-01/09-01/08 URBROJ: 2140-18-09-4 i KLASA: 351-01/10-01/23,URBROJ:2140-18-10-2, i KLASA:351-01/14-01/114,URBROJ:2140-18-14-1.) ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije donosi

ODLUKU

O POČETKU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

I.

Podaci o naručitelju:

- naziv, sjedište i adresa: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije, Radoboj 8, Radoboj 49232

- OIB:12225295469

II.

Naziv predmeta nabave: Usluge izradepromotivnih materijala, publikacija i digitalne aktivnosti na projektu 'Veze prirode' u okviru programa suradnje Interreg SI-HR

III.

Redni broj predmeta nabave u Planu nabave: Redni broj: 15/2018 – Usluge izradepromotivnih materijala, publikacija i digitalne aktivnosti na projektu 'Veze prirode' u okviru programa suradnje Interreg SI-HR.

Predmet nabave vršit će se kroz dvije grupe redom kako slijedi:

  1. Dizajn i tisak publikacija i dizajn promotivnog paketa
  2. Izrada i održavanje web stranice

IV.

Procijenjena vrijednost nabave: Ukupno 140,000.00 kuna bez PDV-a.

Vrijednosti pojedine grupe:

  1. Grupa: 88,000.00 kuna
  2. Grupa: 52,000.00 kuna

V.

Stručno povjerenstvo koje pokreće i provodi postupak jednostavne nabave:

  1. Mia Leljak, stručna suradnica na projektu u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije, zadužena za pripremu i provedbu postupka jednostavne nabave i praćenje izvršenja ugovora o jednostavnoj nabavi.
  2. Ivanka Znika dipl.oec., pročelnica Službe za unutarnju reviziju KZŽ, zadužena za pripremu i provedbu postupka jednostavne nabave;
  3. Petra Bralić, mag. oecol. et prot. nat., stručna suradnica u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije.
  4. Ivan Ištok, dipl.ing., viši stručni savjetnik u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije.

VI.

Postupak jednostavne nabave provodi se sukladno odredbama članka 8. stavka 3. Pravilnika na način da će se poziv na dostavu ponuda zainteresiranim gospodarskim subjektima objaviti na web stranici Naručitelja.

VII.

Odgovorna osoba Naručitelja je ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim

dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije, Dijana Hršak.

RAVNATELJICA

Dijana Hršak, dipl.ing

Prilozi:

HyperLink Poziv na dostavu ponuda
HyperLink Troškovnik

Zadnja promjena: 23.10.2018. u 08:36 sati | Prikazano 838 puta