Vi ste ovdje: Naslovnica > Javna nabava Ispis stranice Dodaj u zabilješke Komentiraj stranicu Pošalji link Email-om
Pet, 30.11.2018

Jednostavna nabava

Naziv predmeta nabave: Usluga izrade izvedbenog projekta za multimedijalno uređenje Centra za prirodu "Zagorje" u Radoboju

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM

DIJELOVIMA PRIRODE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Radoboj 8, 49 232 Radoboj, tel: 049/315-060

KLASA: 351-01/18-01/123

URBROJ: 2140-18-18-1

Radoboj, 1.10. 2018.

Na temelju članka 4. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije (KLASA: 351-01/17-01/73 URBROJ: 2140-18-17-1 ) i članka 23. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije (KLASA:351-01/06-01/02, URBROJ: 2140-08-06-1, KLASA: 351-01/09-01/08 URBROJ: 2140-18-09-4 i KLASA: 351-01/10-01/23,URBROJ:2140-18-10-2, i KLASA:351-01/14-01/114,URBROJ:2140-18-14-1.) ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije donosi

ODLUKU

O POČETKU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

I

Podaci o naručitelju:

- naziv, sjedište i adresa: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije, Radoboj 8, Radoboj 49232

- OIB:12225295469

II

Naziv predmeta nabave: Usluga izrade izvedbenog projekta za multimedijalno uređenje Centra za prirodu "Zagorje" u Radoboju

III.

Redni broj predmeta nabave u Planu nabave: Redni broj:22/2018 – Usluga izrade izvedbenog projekta za multimedijalno uređenje Centra za prirodu "Zagorje" u Radoboju

IV.

Procijenjena vrijednost nabave: Ukupno 60.000,00 kuna bez PDV-a.

V.

Stručno povjerenstvo koje pokreće i provodi postupak jednostavne nabave:

  1. Petra Vrančić Lež,dipl.iur. pročelnica Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove KZŽ, zadužena za pripremu i provedbu postupka jednostavne nabave;
  2. Ivanka Znika dipl.oec., pročelnica Službe za unutarnju reviziju KZŽ. , zadužena za pripremu i provedbu postupka jednostavne nabave;
  3. Petra Bralić, mag. oecol. et prot. nat. stručna suradnica u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije, zadužena za pripremu postupka jednostavne nabave.
  4. Ivan Ištok, dipl.ing, viši stručni savjetnik u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije, zadužen za pripremu postupka jednostavne nabave i praćenje izvršenja ugovora o jednostavnoj nabavi.

VI.

Postupak jednostavne nabave provodi se sukladno odredbama članka 8. stavka 3. I stavak 6. Pravilnika na način da će se poziv na dostavu ponuda poslati na tri adrese gospodarskih subjekata putem elektroničke pošte.

VII.

Odgovorna osoba Naručitelja je ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim

dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije, Dijana Hršak.

RAVNATELJICA

Dijana Hršak, dipl.ing

Prilozi:

HyperLink Idejni projekt
HyperLink Troškovnik
HyperLink Poziv na dostavu ponuda

Zadnja promjena: 30.11.2018. u 03:02 sati | Prikazano 844 puta