Vi ste ovdje: Naslovnica > Javna nabava Ispis stranice Dodaj u zabilješke Komentiraj stranicu Pošalji link Email-om
Uto, 09.04.2019

Jednostavna nabava

Naziv predmeta nabave: Multimedijske usluge u projektu Veze prirode CPV: 92100000-2

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM

DIJELOVIMA PRIRODE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Radoboj 8, 49232 Radoboj, tel: 049/315-060

KLASA: 351-01/19-01/23

URBROJ: 2140-18-19-1

Radoboj, 20. veljače 2019.

Na temelju članka 4. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije (KLASA: 351-01/17-01/73 URBROJ: 2140-18-17-1 ) i članka 23. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije (KLASA: 351-01/06-01/02, URBROJ: 2140-08-06-1, KLASA: 351-01/09-01/08 URBROJ: 2140-18-09-4 i KLASA: 351-01/10-01/23,URBROJ: 2140-18-10-2, i KLASA: 351-01/14-01/114, URBROJ: 2140-18-14-1) ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije donosi

ODLUKU

O POČETKU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

I.

Podaci o naručitelju:

- naziv, sjedište i adresa: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije, Radoboj 8, Radoboj 49232

- OIB:12225295469

II.

Naziv predmeta nabave: Multimedijske usluge u projektu Veze prirode CPV: 92100000-2

III.

Redni broj predmeta nabave u Planu nabave: Redni broj: 17/2019 – Multimedijske usluge u projektu Veze prirode

IV.

Procijenjena vrijednost nabave: Ukupno 44.616,00 kuna bez PDV-a

V.

Stručno povjerenstvo koje pokreće i provodi postupak jednostavne nabave:

1.Dr. sc. Mia Leljak, stručna suradnica na projektu u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije

2. Petra Bralić, mag. oecol. et prot. nat., stručna suradnica u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije

3.Ivan Ištok, dipl.ing., viši stručni savjetnik u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije

4. Petra Vrančić Lež, dipl. iur., pročelnica Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove Krapinsko-zagorske županije

VI.

Postupak jednostavne nabave provodi se sukladno odredbama članka 7. Pravilnika na način da će se odabir ponude provesti temeljem najmanje tri ponude, prikupljene na dokaziv način (elektroničkom poštom).

VII.

Odgovorna osoba Naručitelja je ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim

dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije, Dijana Hršak.

RAVNATELJICA

Dijana Hršak, dipl. ing.

Prilozi:

HyperLink Poziv na dostavu ponuda

Zadnja promjena: 09.04.2019. u 01:37 sati | Prikazano 615 puta