Naslovnica  |  Kontakt
HyperLink  HyperLink
Vi ste ovdje: Naslovnica > Javna nabava Ispis stranice Dodaj u zabilješke Komentiraj stranicu Pošalji link Email-om
Uto, 16.04.2019

Jednostavna nabava

Naziv predmeta nabave: CPV-71241000-9 Usluga izrade akcijskog plana upravljanja posjetiteljima u projektu Zagorje abeceda prirode

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM

DIJELOVIMA PRIRODE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Radoboj 8, 49232 Radoboj, tel: 049/315-060

KLASA: 351-01/19-01/33

URBROJ: 2140-18-19-1

Radoboj, 25. ožujka 2019.

Na temelju članka 4. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije (KLASA: 351-01/17-01/73 URBROJ: 2140-18-17-1 ) i članka 23. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije (KLASA:351-01/06-01/02, URBROJ: 2140-08-06-1, KLASA: 351-01/09-01/08 URBROJ: 2140-18-09-4 i KLASA: 351-01/10-01/23,URBROJ:2140-18-10-2, i KLASA:351-01/14-01/114,URBROJ:2140-18-14-1.) ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije donosi

ODLUKU

O POČETKU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

I.

Podaci o naručitelju:

- naziv, sjedište i adresa: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije, Radoboj 8, Radoboj 49232

- OIB:12225295469

II.

Naziv predmeta nabave: CPV-71241000-9 Usluga izrade akcijskog plana upravljanja posjetiteljima u projektu Zagorje abeceda prirode

III.

Redni broj predmeta nabave u Planu nabave: Redni broj: 8/2019 – Usluga izrade akcijskog plana upravljanja posjetiteljima u projektu Zagorje abeceda prirode

IV.

Procijenjena vrijednost nabave: Ukupno 117.600,00 kuna bez PDV-a

V.

Stručno povjerenstvo koje pokreće i provodi postupak jednostavne nabave:

1. Petra Vrančić Lež, dipl. iur., pročelnica Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove Krapinsko-zagorske županije

2. Petra Bralić, mag. oecol. et prot. nat., stručna suradnica u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije

3. Ivan Ištok, dipl.ing., viši stručni savjetnik u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije

4. Dr. sc. Mia Leljak, stručna suradnica na projektu u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije

VI.

Postupak jednostavne nabave provodi se sukladno odredbama članka 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga slanjem poziva na dostavu ponuda gospodarskim subjektima te objavom poziva za dostavu ponuda na web stranici Naručitelja.

VII.

Odgovorna osoba Naručitelja je ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim

dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije, Dijana Hršak.

RAVNATELJICA

Dijana Hršak, dipl.ing

Prilozi:

HyperLink Poziv na dostavu ponuda

Zadnja promjena: 24.04.2019. u 02:49 sati | Prikazano 442 puta
Vodič kroz zaštitu prirode Karta zaštićenih prirodnih vrijednosti Zaštićene prirodne vrijed. Centar za prirodu Zagorje Noćni leptiri KZŽ Ptiček - mladi čuvari prirode Orhideje Hrvatskog zagorja Puti i stezice naše Strahinjščice Zagorje ABECEDA prirode Veze prirode Enjoyheritage
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije
Radoboj 8, 49232 Radoboj | Tel/fax: 049/315060
E-mail: info@zagorje-priroda.hr | OIB: 12225295469 | Matični broj: 2071428
IBAN: HR6823400091800002009 | Poziv na broj: 7307-OIB platitelja-51
Privatnost