Vi ste ovdje: Naslovnica > O ustanovi Ispis stranice Dodaj u zabilješke Komentiraj stranicu Pošalji link Email-om
Pet, 02.03.2012

O ustanovi

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije


IBAN: HR6823400091800002009 (PBZ)

Poziv na broj: 7307-OIB platitelja-51
OIB: 12225295469

Matični broj: 2071428

Ustanova je osnovana Odlukom o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije u skladu s zakonom. Osnivač Ustanove je Krapinsko-zagorska županija. Sjedište Ustanove je u Krapini, Magistratska ulica 1.

Ustanova obavlja djelatnost:

  • zaštite, održavanja i promicanja zaštićenih prirodnih vrijednosti na području Krapinsko-zagorske županije u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode,
  • osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara,
  • nadzor nad provođenjem uvjeta i mjera zaštite prirode na zaštićenim područjima kojima upravlja Ustanova.

Ustanova može obavljati i druge poslove koji služe obavljanju navedenih djelatnosti, ako se oni u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz opisanu djelatnost.

Za gospodarsko korištenje prirodnih dobara ili obavljanje druge djelatnosti na zaštićenim područjima kojima upravlja, Ustanova može dati koncesijsko odobrenje na vrijeme do tri godine pravnim i fizičkim osobama koje su registrirane za obavljanje obrta pod uvjetima i na način propisan Zakonom o zaštiti prirode.

Tijela ustanove su Upravno vijeće i ravnatelj. Ustanovom upravlja Upravno vijeće koje ima predsjednika i četiri člana.

Predsjednika i članove Upravnog vijeća imenuje i razrješuje Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije.

Ustanova obavlja djelatnost utvrđenu zakonom i Statutom na osnovi plana razvoja, plana upravljanja, godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih prirodnih vrijednosti, te godišnjeg financijskog plana.

Rad Ustanove je javan. Ustanova je dužna izvješćivati javnost putem sredstava javnog priopćavanja o svim radnjama koje imaju utjecaj, ili bi mogle imati utjecaj na zaštitu prirode i okoliša.

Zaštićenim prirodnim vrijednostima kojima upravlja Ustanova, upravlja se na temelju Plana upravljanja.
Plan upravljanja donosi se za razdoblje od deset godina. Plan upravljanja određuje razvojne smjernice, način izvođenja zaštite, korištenja i upravljanja zaštićenim prirodnim vrijednostima kojima upravlja Ustanova, te pobliže smjernice za zaštitu i očuvanje prirodnih vrijednosti zaštićenih prirodnih vrijednosti uz uvažavanje potreba lokalnog stanovništva. Ciljevi, smjernice zaštite i provedba plana s njihovim sastavnicama određuju se sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode. Plan upravljanja provodi se godišnjim programom zaštite, očuvanja, održavanja, korištenja i promicanja zaštićenih prirodnih vrijednosti. Prije utvrđivanja prijedloga plana upravljanja Ustanova je dužna provesti postupak javnog uvida.

Djelatnici

  • Dijana Hršak, dipl. ing. agr.

Ravnateljica

E-mail: dijana@zagorje-priroda.hr

Mobitel: 091/329 3356

  • Ivan Ištok, dipl. ing. šum.

Viši stručni savjetnik

E-mail: ivan@zagorje-priroda.hr

Mobitel: 099/3232 023

  • Petra Bralić, mag. oecol. et prot. nat.

Stručna suradnica

E-mail: petra@zagorje-priroda.hr

Mobitel: 099/493 5304

  • dr. sc. Mia Leljak

Stručna suradnica na projektu Veze prirode

E-mail: mia@zagorje-priroda.hr

  • Ivan Malogorski

Čuvar prirode

E-mail: cuvar.prirode@zagorje-priroda.hr

Mobitel: 091/252 6741


Zadnja promjena: 15.05.2019. u 10:23 sati | Prikazano 26409 puta

O ustanovi - najnovije