Vi ste ovdje: Naslovnica > Ostalo Ispis stranice Dodaj u zabilješke Komentiraj stranicu Pošalji link Email-om
Pon, 25.01.2016

Pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, NN 85/15, dalje u tekstu: Zakon) uređuje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuje načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, djelokrug, način rada i uvjete za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje, te inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona.

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Ponovna uporaba znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene.

Pristup informacijama u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije omogućuje se pravodobnim objavljivanjem informacija, na lako pretraživ način, na internetskim stranicama, u javnim glasilima, u službenom glasilu - «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije», te davanjem informacija korisniku koji je podnio pisani ili usmeni zahtjev.

Pisani zahtjev podnosi se na propisanom obrascu (koji se može preuzeti na ovoj stranici) na adresu: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije, Radoboj 8, 49 232 Radoboj.

Usmeni zahtjev prima se na zapisnik tijekom radnog vremena od 8,00 do 14,00 sati u prostorijama Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije, Radoboj 8, 49 232 Radoboj. Zahtjev se može podnijeti i putem telefona i faksa na broj: 049/315 060 i putem e-maila na adresu: ivan@zagorje-priroda.hr, u kojim slučajevima se o istome sastavlja službena zabilješka.

 

 

Prilozi:

HyperLink Zahtjev za pristup informacijama
HyperLink Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
HyperLink Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
HyperLink Godišnje izvješće 2018.
HyperLink Godišnje izvješće 2019.

Zadnja promjena: 05.02.2020. u 12:30 sati | Prikazano 7631 puta