Naslovnica  |  Kontakt
HyperLink  HyperLink
Vi ste ovdje: Naslovnica > Javna nabava Ispis stranice Dodaj u zabilješke Komentiraj stranicu Pošalji link Email-om
Uto, 13.03.2018

Jednostavna nabava

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM

DIJELOVIMA PRIRODE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Radoboj 8, 49 232 Radoboj, tel: 049/315-060

KLASA: 351-01/18-01/27

URBROJ: 2140-18-18-1

Radoboj, 9. ožujka 2018.

Na temelju članka 4. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije (KLASA: 351-01/17-01/73 URBROJ: 2140-18-17-1 ) i članka 23. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije (KLASA:351-01/06-01/02, URBROJ: 2140-08-06-1, KLASA: 351-01/09-01/08 URBROJ: 2140-18-09-4 i KLASA: 351-01/10-01/23,URBROJ:2140-18-10-2, i KLASA:351-01/14-01/114,URBROJ:2140-18-14-1.) ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije donosi

ODLUKU

O POČETKU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

I

Podaci o naručitelju:

- naziv, sjedište i adresa: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije, Radoboj 8, Radoboj 49232

- OIB:12225295469

II

Naziv predmeta nabave: Oprema kružne staze Hušnjakovo (interpretacijski elementi)

III.

Redni broj predmeta nabave u Planu nabave: Redni broj: 6/2018 – izvođenje radova opremanja i izrade interpretacijskih elemenata Kružne staze Hušnjakovo. Predmet nabave vršit će se kroz dvije grupe redom kako slijedi:

  1. Izrada i postavljanje drvenih elemenata staze,
  2. Izrada (print) i postavljanje poučnih tabli te signalizacijskih elemenata

IV.

Procijenjena vrijednost nabave: Ukupno 305.100,00 kuna bez PDV-a.

Vrijednosti pojedine grupe:

  1. Grupa: 282.100,00 kuna
  2. Grupa: 23.000,00 kuna

V.

Stručno povjerenstvo koje pokreće i provodi postupak jednostavne nabave:

  1. Petra Bralić, mag. oecol. et prot. nat. stručna suradnica u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije, zadužena za pripremu postupka jednostavne nabave.
  2. Ivanka Znika dipl.oec., pročelnica Službe za unutarnju reviziju KZŽ. , zadužena za pripremu i provedbu postupka jednostavne nabave;
  3. Ivan Malogorski, čuvar prirode u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije, zadužena za pripremu i provedbu postupka jednostavne nabave;
  4. Ivan Ištok, dipl.ing, viši stručni savjetnik u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije, zadužen za pripremu postupka jednostavne nabave i praćenje izvršenja ugovora o jednostavnoj nabavi.

VI.

Postupak jednostavne nabave provodi se sukladno odredbama članka 8. stavka 3. Pravilnika na način da će se poziv na dostavu ponuda zainteresiranim gospodarskim subjektima objaviti na web stranici Naručitelja.

VII.

Odgovorna osoba Naručitelja je ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim

dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije, Dijana Hršak.

RAVNATELJICA

Dijana Hršak, dipl.ing

Prilozi:

HyperLink Poziv za dostavu ponuda
HyperLink Kompletna dokumentacija
HyperLink Troškovnik opremanje stolarski radovi
HyperLink troškovnik opremanje grafika

Zadnja promjena: 05.04.2019. u 10:34 sati | Prikazano 860 puta
Vodič kroz zaštitu prirode Karta zaštićenih prirodnih vrijednosti Zaštićene prirodne vrijed. Centar za prirodu Zagorje Noćni leptiri KZŽ Ptiček - mladi čuvari prirode Orhideje Hrvatskog zagorja Puti i stezice naše Strahinjščice Zagorje ABECEDA prirode Veze prirode Enjoyheritage
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije
Radoboj 8, 49232 Radoboj | Tel/fax: 049/315060
E-mail: info@zagorje-priroda.hr | OIB: 12225295469 | Matični broj: 2071428
IBAN: HR6823400091800002009 | Poziv na broj: 7307-OIB platitelja-51
Privatnost