Naslovnica  |  Kontakt
HyperLink  HyperLink
Zaštićene vrijednosti > Zaštićena fauna > Ptice >Osjetljive vrste
Osjetljive vrste
 
Kosac
Crex crex

Kosac nastanjuje cijelu Europu osim krajnjeg sjevera i Španjolske. Živi ponajprije u umjereno vlažnim područjima nizinske i gorske Hrvatske, a u sredozemnom je dijelu manje prisutna. Kosac je smeđa ptica s tamnim uzdužnim prugama, a na bokovima su pruge rđastocrvene. Dug je 27 cm, a mase od 135 do 200 g. Hrani se sjemenkama livadnih biljaka, ali i puževima, kukcima, paucima…Gnijezdo gradi u niskoj i gustoj travi. Gnijezdi se jednom godišnje, od lipnja do srpnja, a ženka snese najčešće od 6 do 11 jaja. Kosac je ugrožen zbog navike da se pouzdaje u svoju nevidljivost što ga dovodi u opasnost za vrijeme gniježđenja od mehanizirane košnje. Selica je, a najčešće zimuje na jugoistoku Afrike. Životna dob mu je 5 do 7 godina.

Sivi sokol
Falco peregrinus

Kozmopolitska ptica. Gnjezdarica je primorske, gorske i mjestimično panonske Hrvatske. Populacija je najbrojnija u sredozemnoj Hrvatskoj, ali je zabilježen za gniježdenja na Medvednici i u Zagrebu. Ukupnu populaciju u Hrvatskoj čini 160 do 200 parova. Obitavaju na raznolikim staništima, od otvorenih do šumovitih područja, u unutrašnjosti i uz more. Veoma je prilagodljiva vrsta. Za lov su im potrebna otvorena područja. Za gniježdenje trebaju litice, stijene ili druge strme, nepristupačne položaje, a u dijelovima areala gnijezdi se i na stablima ili na tlu. Nisu društveni. Gnijezde se samotno. Monogamni su, a veze su vjerojatno doživotne. U pologu su 3-4 jaja, inkubacija traje 29-32 dana, na jajima leže i o njima se brinu oba roditelja, a samostalni su nakon dva ili više mjeseca. Gotovo se isključivo hrane pticama. Love ptice od veličine kraljica do sive čaplje ili guske, rijetko sisavce, vodozemce, guštere i kukce. Uobičajeni način lova je da se dignu iznad plijena i žustro se obruše na nj, brzinom i do 240 km na sat. Uzroci ugroženosti su lov i krivolov, intenziviranje poljodjelstva, pesticidi, smanjenje populacije srednje velikih ptica zbog intenzivnog lova, turizam i rekreativne aktivnosti.

Golub dupljaš
Columba oenas

Rasprostranjen je u Europi, sjeverozapadnoj Africi i zapadnoj Aziji. U Hrvatskoj je gnjezdarica šumskih područja panonske Hrvatske, a populacija se krajem 20.st. drastično smanjila na svim lokalitetima. Golub dupljaš nastanjuje otvorene šume s mnogo proplanaka, rubove šuma uz poljoprivredne površine i stare prostrane parkove s listopadnim drvećem bogatim dupljama. Izvan gnijezdeće sezone obično su društveni. Gnijezde se samotni parovi. Za selidbe su u malim jatima, jata su najveća zimi, na hranilištima. Monogamni su. Gnijezdo grade u dupljama, u pukotinama stijena, a o ptićima se brinu oba roditelja. U pologu su 2 jajeta. Inkubacija traje 16-18 dana, potpuno samostalni postaju nakon 37-40 dana. Hrane se biljnom hranom, a povremeno beskralježnjacima. Neki od uzroka ugroženosti je uredivanje šuma, lov i krivolov, intenziviranje poljodjelstva. Golub dupljaš zaštićen je zakonom o zaštitu prirode, a međunarodno sa Bernskom konvencijom.

Vodič kroz zaštitu prirode Karta zaštićenih prirodnih vrijednosti Zaštićene prirodne vrijed. Centar za prirodu Zagorje Noćni leptiri KZŽ Ptiček - mladi čuvari prirode Orhideje Hrvatskog zagorja Puti i stezice naše Strahinjščice Zagorje ABECEDA prirode Veze prirode Enjoyheritage
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije
Radoboj 8, 49232 Radoboj | Tel/fax: 049/315060
E-mail: info@zagorje-priroda.hr | OIB: 12225295469 | Matični broj: 2071428
IBAN: HR6823400091800002009 | Poziv na broj: 7307-OIB platitelja-51
Privatnost