Naslovnica  |  Kontakt
HyperLink  HyperLink
Vi ste ovdje: Naslovnica > Projekti Ispis stranice Dodaj u zabilješke Komentiraj stranicu Pošalji link Email-om
Čet, 11.10.2018

Zagorje ABECEDA prirode

Cilj ovog projekta je proširenje sadržaja na odredištima prirodne baštine u svrhu povećanja atraktivnosti lokacija i kvalitete edukativnih programa te osiguravanje dostupnosti uz očuvanje prirode i održivi svekoliki razvoj. To naravno uključuje razvoj posjetiteljske infrastrukture, turističkih sadržaja, ali i edukativnih programa i materijala te plana upravljanja posjetiteljima kako bi se osiguralo održivo korištenje, ali i povećao broj posjetitelja, povećale gospodarske aktivnosti u okolini i aktivirala lokalna zajednica. Aktivnosti projekta koje će dovesti do ispunjenja navedenog cilja podijeljene su u nekoliko elemenata: Priprema projektno-tehničke dokumentacije, Posjetiteljska infrastruktura i sadržaji, Edukacija i interpretacija, Promocija i vidljivost, Upravljanje projektom i administracija. Područja obuhvaćena projektom nalaze se u kategoriji zaštićenih područja – značajni krajobraz Zelenjak – Risvička i Cesarska gora (izgradnja staze u krošnjama i zelene učionice), na području ekološke mreže Natura 2000 Strahinjščica (uređenje zelene učionice) te u neposrednoj blizini Strahinjščice kao područja ekološke mreže Natura 2000, odnosno u njezinom samom podnožju (uređenje Centra za prirodu „Zagorje“ i zelene učionice).

Lokacije na kojima su planirane investicije u okviru ovog projekta nalaze se na sjecištu puteva prema vrijednim kulturnim i drugim znamenitostima na tom području, imaju riješene imovinsko-pravne odnose te su lako dostupne posjetiteljima što ih svrstava u sam prioritet za ulaganje. Stoga će se u ZK Zelenjak – Risvička i Cesarska gora izgraditi staza kroz krošnje, vrsta posjetiteljske infrastrukture kakva ne postoji u Hrvatskoj i okolici. Predviđeni program uređenja staze podrazumijeva nekoliko elemenata: drvenu stazu među krošnjama, element glazbala – trubu, info pločice s poučnim sadržajem, promatračnicu za ptice, njihaljke, područje hrvatske perunike te pristup za osobe s invaliditetom i osobe smanjene pokretljivosti. Centar za prirodu „Zagorje“ uključuje multimedijalno uređenje prizemlja i kata centra uz omogućavanje pristupa osobama s invaliditetom putem dizala. Multimedijalna rješenja će prikaz zaštićenih područja kroz virtualnu stvarnost i video produkciju 360, prikaz zaštićene flore i faune kroz hologramske jedinice, pad hrašćanskog meteorita kroz projekciju sa zvučnim efektima, simulaciju Židovske jame, prikaz svih prirodnih značajki kroz interaktivni sustav aplikacija (fotografije, videoteke, zemljovidi, publikacije, kvizovi). Urediti će se i tri zelene učionice - edukacijski poligoni za održavanje škole u prirodi koji će biti opremljeni tablama i različitim didaktičkim pomagalima (drveni dalekozor, hranidbeni lanci, sviralica, prikaz središta panja i dr.) koja će učenicima približiti učenje o prirodi i njezinim posebnostima. Uz navedeno, projektom će se razviti i popratni edukativni sadržaji, terenske edukacije i niz promotivnih aktivnosti. Projektom se cilja na širu javnost, učenike i studente te sve zainteresirane za prirodnu baštinu povećanjem sadržaja i posjetiteljske infrastrukture na lokacijama prirodne baštine i njihove edukativne vrijednosti. To uključuje i izradu Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima u okviru ovog projekta.

Projektom se očekuje:

- Porast očekivanog broja posjeta podržanim mjestima i atrakcijama kulturne i prirodne baštine za 350 posjetitelja

- Broj podržane infrastrukture za posjetitelje koji doprinose boljem upravljanju baštinom – 8 (staza kroz krošnje u UK Zelenjak – Risvička i Cesarska gora, multimedijalni Centar za prirodu „Zagorje“ u Radoboju, zelena učionica u Radoboju, zelena učionica u Zelenjaku, zelena učionica na Strahinjščici, edukacija mladih čuvara prirode, edukacija stručnog aktiva geografa i biologa, terenska edukacija o vrstama i staništima na Strahinjščici)

- Broj proizvoda/sadržaja prilagođenih osobama s invaliditetom – 4 (Kroz projekt omogućiti će se pristup OSI stazi kroz krošnje putem dizala, slabovidnim i slijepim osobama interpretativan sadržaj na stazi na Braillovom pismu, pristup OSI na kat Centra za prirodu „Zagorje“ putem dizala, adekvatnom pozicijom ekrana, prilagodbom korisničkog sučelja, također nova web stranica imati će mogućnost pristupa slabovidnim osobama i osobama s oštećenjem vida kroz odabir opcije prilagodbe veličine teksta i kontrasta boja)

OSNOVNI PODACI O PROJEKTU

KORISNIK PROJEKTA

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

4.589.418,50 kuna

BESPOVRATNA SREDSTVA

3.724.920,23 kuna

RAZDOBLJE PROVEDBE

31.01.2017.-30.11.2019. godina

AKTIVNOSTI

Priprema projektno-tehničke dokumentacije

Posjetiteljska infrastruktura

Edukacija i interpretacija

Promidžba i vidljivost

Upravljanje projektom i administracija

Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020“, prioritetne osi 6 „Zaštita okoliša i održivost resursa“, Specifičnog cilja 6c2 „Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine“.

Posredničko tijelo:

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22,

10 000 Zagreb

Telefon: 01/6400-600

E-mail: e-pisarnica@mrrfeu.hr

https://razvoj.gov.hr/

Korisnik projekta:

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije

Radoboj 8

49232 Radoboj

Telefon: 0497315-060

E-mail: info@zagorje-priroda.hr

www.zagorje-priroda.hr

Projektni partneri:

Krapinsko-zagorska županija

Magistratska 1,

49000 Krapina

Telefon: 049/329-111

e-mail: ured.zupana@kzz.hr

www.kzz.hr

Zagorska razvojna agencija

Frana Galovića 1b

49000 Krapina

Telefon: 049/373-1616

e-mail: secretary@zara.hr

www.zara.hr

„Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije.“

Prilozi:

HyperLink Osobna iskaznica projekta

Zadnja promjena: 11.10.2018. u 11:19 sati | Prikazano 3745 puta
Vodič kroz zaštitu prirode Karta zaštićenih prirodnih vrijednosti Zaštićene prirodne vrijed. Centar za prirodu Zagorje Noćni leptiri KZŽ Ptiček - mladi čuvari prirode Orhideje Hrvatskog zagorja Puti i stezice naše Strahinjščice Zagorje ABECEDA prirode Veze prirode Enjoyheritage
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije
Radoboj 8, 49232 Radoboj | Tel/fax: 049/315060
E-mail: info@zagorje-priroda.hr | OIB: 12225295469 | Matični broj: 2071428
IBAN: HR6823400091800002009 | Poziv na broj: 7307-OIB platitelja-51
Privatnost