Poziv na predstavljanje projekta

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije i Gradska knjižnica Krapina pozivaju Vas na predstavljanje rezultata projekta „Istraživanje zajednica brdskih travnjaka te zaštićenih i rijetkih biljnih svojti u sastavu zajednica stijena i termofilnih šuma i šikara s prijedlogom zonacije NATURA 2000 na širem području Strahinjščice“ autorice Liljane Borovečki-Voska