Projekt integracije u EU Natura 2000 – NIP: provedba treće komponente

U sklopu projekta integracije u EU Natura 2000 – NIP i provedbe treće komponente projekta, u Radoboju je 29. studenog održana radionica na kojoj su sudjelovali predstavnici projektnog tima, Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Državnog zavoda za zaštitu prirode i konzultanti za usluge dizajna i interpretacije prirode s ciljem razrade interpretacijske strategije za promidžbeno-edukacijski centar u Radoboju.