Poziv na predstavljanje rezultata projekta

Povodom obilježavanja 2. veljače-Međunarodnog dana zaštite močvara i močvarnih staništa, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije i Hrvatsko društvo za biološka istraživanja pozivaju vas na predstavljanje rezultata projekta Fauna vretenaca i invazivna flora Krapinsko-zagorske županije.