Predstavljeni rezultati projekta „Fauna vretenca i invazivne flore“

U srijedu 5.veljače 2014. održano je predstavljanje projekta „Fauna vretenaca i invazivna flora Krapinsko-zagorske županije“ kojeg je Ustanova u suradnji sa Hrvatskim društvom za biološka istraživanja provodila tijekom 2013. godine. Predstavljanje rezultata održano je povodom obilježavanja 2. veljače- Međunarodnog dana zaštite močvara i močvarnih staništa u Edukacijsko-promidžbenom centruu Radoboju.