Sudjelovanje na znanstveno-stručnom skupu NP Krka

U povodu obilježavanja trideset godina od proglašenja nacionalnog parka, Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ organizirala je znanstveno-stručni skup “Vizija i izazovi upravljanja zaštićenim područjima prirode u Republici Hrvatskoj: aktivna zaštita i održivo upravljanje u Nacionalnom parku ‘Krka’”, koji je organiziran od 28. rujna do 3. listopada 2015. u Šibeniku, u Solaris Beach Resortu.