Centar za prirodu Zagorje

Prvi objekt takve vrste u Županiji koji služi za prezentaciju prirodnih vrijednosti i ekološke mreže Natura 2000 kroz održavanje edukativnih radionica, predavanja i izložbi u organizaciji Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije. Centar je opremljen edukativnim pomagalima u svrhu provođenja škole u prirodi kroz radionice i terensku nastavu u skladu sa nastavnim…

Noćni leptiri Krapinsko-zagorske županije

Knjiga „Noćni leptiri Krapinsko-zagorske županije“ iznimno je važan doprinos poznavanju i istraživanju hrvatske entomofaune jer je prva pregledna knjiga o noćnim leptirima na hrvatskome jeziku. Fauna noćnih leptira Krapinsko-zagorske županije dosad nije bila sustavno istražena. Zahvaljujući naporu autora Tonija Korena i Stanislava Gomboca i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije proveden je…

Orhideje Hrvatskog zagorja

Orhideje su biljke jedinstvene zbog ljepote cvjetova i posebnog mehanizma privlačenja oprašivača. Iako su jedna od najbrojnijih porodica biljka, na prirodnom staništu vrlo su rijetke. Kako bi se orhideja mogla razviti, potrebna je simbioza (suživot) sa gljivama u tlu. Sjemenke orhideja su najmanje i najlakše u biljnom svijetu. Na području Hrvatskog zagorja zabilježeno je čak…