Ne bacajte otpad u prirodu

Unatoč organiziranom odvozu otpada, građani i dalje bacaju otpad u prirodu, u kojoj i sami borave. Na problem divljih deponija otpada u prirodi nužno je reagirati i izboriti se za pravo da imamo čisto okruženje i prirodu u kojoj i s kojom živimo. Slobodno vrijeme mnogi koriste za čišćenje i sortiranje stvari koje im više…