Invazivne biljne vrste – pajasen i velika zlatnica

Invazivne strane vrste su životinje i biljke koje su slučajno ili namjerno unesene u prirodno okruženje u kojem nisu prirodno rasprostranjene, s ozbiljnim negativnim posljedicama za njihov novi okoliš. Njihovo unošenje i daljnje širenje direktno ugrožava ekosustav, stanište i autohtone vrste (biološku raznolikost) te stvara ekološke i ekonomske posljedice. U Hrvatskoj je Zakonom o sprječavanju…

Radobojski tumuli

Uz fosilne nalaze flore i faune starosti 12 do 14 milijuna godina, područje Općine Radoboj poznato je i po brojnim prapovijesnim arheološkim nalazištima i nalazima. Jedno od njih je i nekropola/groblje pod tumulima. Nekropola se nalazi u šumi Podstenje u podnožju Strahinjčice, na sjevernim padinama Plata. Tumule su 1850. god. pronašli lokalni stanovnici prilikom izgradnje…