INVAZIVNE BILJNE VRSTE – JAPANSKI DVORNIK, CIGANSKO PERJE, ŽLJEZDASTI NEDIRAK

Strane vrste su one koje prethodno nisu bile rasprostranjene na nekom području. U novo područje mogu biti unesene djelovanjem čovjeka, namjerno ili nenamjerno. Kada u ekosustavu strana vrsta postane vrlo zastupljena i negativno utječe na bioraznolikost, usluge ekosustava, zdravlje ljudi i gospodarstvo, tada je smatramo invazivnom stranom vrstom. Invazivne vrste smatraju se jednom od najvećih…