Utjecaj pesticida na prirodu i društvo

Pesticidi su neizostavan dio konvencionalne poljoprivredne proizvodnje jer imaju važnu ulogu u smanjivanju gubitaka nastalih djelovanjem štetnih organizama. Istovremeno oni imaju širok spektar opasnih svojstava za okoliš, neciljane organizme i čovjeka. Pesticidi zagađuju tlo, vodu i zrak te negativno djeluju na čovjekovo zdravlje, biljke i životinje. Pesticidi koji se koriste u poljoprivredi ne ostaju trajno…