Kućica za ježa

Polovicom studenog ježevi traže mirno mjesto, kakvu duplju ili nabacanu hrpu grana i suhoga lišća u kojima bez ometanja mogu provesti hladno razdoblje. No takvih je mjesta u vrtovima obično premalo, pa ne treba niti čuditi što ježevi žive negdje drugdje. Srećom rješenje postoji. Kućice od drvenih dasaka mogu poslužiti kao idealan dom.