Održana prva dionička radionica u okviru izrade Plana upravljanja za područja ekološke mreže Strahinjčice i vršnog dijela Ivančice

Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske i Varaždinske županije održale su 25. studenog 2021. godine u Krapini  prvu dioničku radionicu u okviru izrade Plana upravljanja za područja ekološke mreže Strahinjčice i vršnog dijela Ivančice.