Usluge ekosustava

Pod pojmom usluge ekosustava podrazumijevaju se takve vrste usluga koju pruža priroda besplatno, a čovjek ih koristi. Primjeri takvih usluga su oprašivanje cvjetova od strane kukaca, prirodno filtriranje oborinskih voda, raspoloživost riba u akvatičkim ekosustavima, iskorištavanje prirodnih dobara za hranu, lijekove, gorivo i dr.

Edukacija o zaštiti prirode i njezino promicanje

Promicanje zaštite prirode jedan je od strateških ciljeva u radu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno. Usmjerenost tomu cilju očituje se u komunikaciji na terenu, suradnji s udrugama, javnim nastupima, prisutnosti u medijima, uključenosti u druge ekološke programe, a prije svega u interpretaciji zaštićenih područja i njihove biološke raznolikosti.