Nevidljive veze postaju vidljive

Priroda. Rijeke. Potoci. Šume. Travnjaci. Bare. Svaki dio prirode doživljavamo pojedinačno. Ali nijedna rijeka, šuma ili livada nisu potpuno zaseban sustav koji je sam sebi dovoljan. Sve je međusobno povezano. Ljudi često to ne primjećuju ili nisu toga svjesni. Samo u slučaju pretjeranog uplitanja u prirodu i uništavanja primjećujemo našu ovisnost o prirodi. Tada se ta veza oslabi ili prekine, a učinak promjena je često dugotrajan iIi vječan.