Novi video – Zaštićeni dijelovi prirode Krapinsko-zagorske županije

Krapinsko-zagorska županija, koja se površinom ubraja među manje županije sjeverozapadne Hrvatske, ima velik broj zaštićenih područja točnije 17.  Ona su svrstana u četiri kategorije: park prirode, spomenik prirode, značajni krajobraz i spomenik parkovne arhitekture. Ekološka mreža u Krapinsko-zagorskoj županiji obuhvaća šest područja, koja zauzimaju 10 % teritorija.