73 godine zaštite Zelenjaka

Dolina “Zelenjak” kod Klanjca zaštićena je odlukom (33/49) Zemaljskog zavoda za zaštitu prirodnih rijetkosti  26. veljače 1949. godine. Rješenjem Zavoda za zaštitu prirode u Zagrebu 09. prosinca 1961. godine određuje se upis područja u registar zaštićenih objekata prirode kao  rezervat prirodnog predjela (park-šuma) i memorijalni prirodni spomenik pod nazivom Dolina Zelenjak kod Klanjca.