Završena je Javna rasprava za prijedlog Plana upravljanja područja ekološke mreže Židovske jame (HR2001190) za razdoblje od 2023. do 2032. godine.

U sklopu procesa izrade Plana upravljanja područja ekološke mreže Židovske jame (HR2001190)  za razdoblje od 2023. do 2032. godine  okviru projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“, održana je javna rasprava u trajanju od 12. srpnja 2022. do 12. kolovoza 2022. godine. Tijekom javne rasprave omogućilo se sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u postupku izrade Plana upravljanja.