Projekt Zagorje Plastic Free

U sklopu javnog poziva, odobren je projekt Zagorje Plastic Free kojeg provodi Javna ustanova Zagorje zeleno. Provedbom projekta Zagorje Plastic Free želi se doprinijeti smanjenju korištenja plastičnih proizvoda na području Krapinsko-zagorske županije, poticanju korištenja višekratnih proizvoda proizvedenih od prirodnih materijala koje je moguće ponovno upotrijebiti, nakon upotrebne prenamijeniti ili reciklirati.