Ugradnja sustava za stabilizaciju Gupčeve lipe

U prosincu prošle godine, Gupčeva je lipa nakon 60 godina, dobila nove obruče, modernije od prijašnjih, ali što je važnije i sigurnije za njezino deblo u smislu stvaranja štete. Naime, stari su obruči tokom godina urasli u njezino deblo, stoga ih na nekim manjim dijelovima nije bilo moguće odstraniti. Novi sustav stabilizacije sastoji se od sajli i drvenih podmetača kako bi se spriječilo ponovno urastanje metala u koru. Sustav je podesiv što znači da će se sajla moći podešavati kako će stablo rasti i širiti se.