Završna konferencija projekta Zagorje ABECEDA prirode i predstavljanje investicije uređenja i opremanja Centra za prirodu Zagorje

18. kolovoza 2021. godine održana je završna konferencija projekta Zagorje ABECEDA prirode. Ravnateljica Dijana Hršak predstavila je investiciju uređenja i opremanja Centra za prirodu Zagorje multimedijskim sadržajem koji prikazuje biološku raznolikost našeg područja s ciljem interpretacije prirode i edukacije posjetitelja.

Letak Zagorje zeleno

U sklopu projekta Zagorje ABECEDA prirode tiskan je letak Zagorje zeleno. U letku se nalaze osnovne informacije o Centru za prirodu Zagorje, planinarsko-poučnoj stazi Putovima orhideja, Strahinjčici, Radobojskom trnacu, Zelenoj učionici i hotelu za kukce. Priprema i tisak letka jedna je od aktivnosti na projektu Zagorje ABECEDA prirode koji se provodi u sklopu Operativnog programa…

INVAZIVNE BILJNE VRSTE – JAPANSKI DVORNIK, CIGANSKO PERJE, ŽLJEZDASTI NEDIRAK

Strane vrste su one koje prethodno nisu bile rasprostranjene na nekom području. U novo područje mogu biti unesene djelovanjem čovjeka, namjerno ili nenamjerno. Kada u ekosustavu strana vrsta postane vrlo zastupljena i negativno utječe na bioraznolikost, usluge ekosustava, zdravlje ljudi i gospodarstvo, tada je smatramo invazivnom stranom vrstom. Invazivne vrste smatraju se jednom od najvećih…

Invazivne biljne vrste – pajasen i velika zlatnica

Invazivne strane vrste su životinje i biljke koje su slučajno ili namjerno unesene u prirodno okruženje u kojem nisu prirodno rasprostranjene, s ozbiljnim negativnim posljedicama za njihov novi okoliš. Njihovo unošenje i daljnje širenje direktno ugrožava ekosustav, stanište i autohtone vrste (biološku raznolikost) te stvara ekološke i ekonomske posljedice. U Hrvatskoj je Zakonom o sprječavanju…

Radobojski tumuli

Uz fosilne nalaze flore i faune starosti 12 do 14 milijuna godina, područje Općine Radoboj poznato je i po brojnim prapovijesnim arheološkim nalazištima i nalazima. Jedno od njih je i nekropola/groblje pod tumulima. Nekropola se nalazi u šumi Podstenje u podnožju Strahinjčice, na sjevernim padinama Plata. Tumule su 1850. god. pronašli lokalni stanovnici prilikom izgradnje…

Utjecaj svjetlosnog onečišćenja na životinje

Svjetlosno onečišćenje je svaka nepotrebna/nekorisna emisija umjetne svjetlosti u prostor izvan zone koju je potrebno osvijetliti. Svjetlosno onečišćenje najčešće uzrokuje nepravilno postavljena rasvjeta javnih površina i građevina koja svijetli prema horizontu ili prema nebu. Stoga se sprječavanje takvog onečišćenja postiže rasvjetom koja osvjetljava odozgo prema dolje, bilo da se radi o nekoj površini ili građevini,…