Novi video – Zaštićeni dijelovi prirode Krapinsko-zagorske županije

Krapinsko-zagorska županija, koja se površinom ubraja među manje županije sjeverozapadne Hrvatske, ima velik broj zaštićenih područja točnije 17.  Ona su svrstana u četiri kategorije: park prirode, spomenik prirode, značajni krajobraz i spomenik parkovne arhitekture. Ekološka mreža u Krapinsko-zagorskoj županiji obuhvaća šest područja, koja zauzimaju 10 % teritorija.

Nevidljive veze postaju vidljive

Priroda. Rijeke. Potoci. Šume. Travnjaci. Bare. Svaki dio prirode doživljavamo pojedinačno. Ali nijedna rijeka, šuma ili livada nisu potpuno zaseban sustav koji je sam sebi dovoljan. Sve je međusobno povezano. Ljudi često to ne primjećuju ili nisu toga svjesni. Samo u slučaju pretjeranog uplitanja u prirodu i uništavanja primjećujemo našu ovisnost o prirodi. Tada se ta veza oslabi ili prekine, a učinak promjena je često dugotrajan iIi vječan.

Održana prva dionička radionica u okviru izrade Plana upravljanja za područje ekološke mreže Židovske jame

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske Zagorje zeleno održala je 12. siječnja 2022. godine u Gornjoj Stubici prvu dioničku radionicu u okviru izrade Plana upravljanja za područje ekološke mreže Židovske jame. Prva dionička radionica od planiranih tri provodi se u sklopu projekta Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 uz stručnu i tehničku podršku firme  Particip GmbH i Zavoda za zaštitu okoliša i prirode.

Usluge ekosustava

Pod pojmom usluge ekosustava podrazumijevaju se takve vrste usluga koju pruža priroda besplatno, a čovjek ih koristi. Primjeri takvih usluga su oprašivanje cvjetova od strane kukaca, prirodno filtriranje oborinskih voda, raspoloživost riba u akvatičkim ekosustavima, iskorištavanje prirodnih dobara za hranu, lijekove, gorivo i dr.

Edukacija o zaštiti prirode i njezino promicanje

Promicanje zaštite prirode jedan je od strateških ciljeva u radu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno. Usmjerenost tomu cilju očituje se u komunikaciji na terenu, suradnji s udrugama, javnim nastupima, prisutnosti u medijima, uključenosti u druge ekološke programe, a prije svega u interpretaciji zaštićenih područja i njihove biološke raznolikosti.