Pazi jež!

Vozači oprez! Pazite na ježeve! Na cesti niste sami, na cesti su i životinje! Smanjite brzinu, povećajte oprez u sumrak i noću kako bi se izbjeglo nepotrebno stradanje ježeva na cestama. Zaobiđite bespomoćne ježeve! Svaka jedinka je važna! Volite i poštujete životinje! Upoznajte naše ježeve: Jež naseljava šumska i poljska staništa, a često ga možemo…

Počeli radovi na izgradnji Staze kroz krošnje u Zelenjaku

U ponedjeljak, 25. svibnja 2020. godine počeli su radovi na izgradnji Staze kroz krošnje u Zelenjaku, a radove izvodi tvrtka Vevrca d.o.o. iz Slovenije. Izgradnja staze kroz krošnje jedna je od aktivnosti na projektu Zagorje abeceda prirode koji se provodi u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020“, prioritetne osi 6 „Zaštita okoliša…

Vretenca

Vretenca su najbrži letači u svijetu kukaca. Mogu letjeti do 50 km/h i dnevno prijeći nekoliko desetaka kilometara. Njihov životni ciklus spaja vodeno i kopneno stanište, a sastoji se od ličinačkoga stadija, koji provode u vodi, te odrasloga stadija, koji provode na kopnu.

Obična lisanka

Obična lisanka (Unio crassus) je školjka duga 40 do 70 mm, visine 23-33 mm, a širine 25-35 mm. Obična lisanka živi u širokom rasponu različitih staništa u tekućicama, od srednjih i donjih tokova potoka i manjih rijeka, vrlo često u kanalima koji odvode vodu iz ribnjaka i akumulacija koje se koriste za potrebe ribnjačarstva sa visokim sadržajem hranjivih tvari, kao i u jezerima s protočnom vodom.

Gavčica

Gavčica je mala slatkovodna riba veličine 2-10 cm, rasprostranjena u većem dijelu Europe i u zapadnoj Aziji. Obitava u stajaćicama ili sporijim nizinskim tekućicama bogatim vodenom vegetacijom, a za odabir staništa presudna je prisutnost školjaka iz porodice Unionidae.

Alpinska strizibuba

Alpinska strizibuba jedna je od najljepših kornjaša Europe koja naseljava bukove šume do 1500 metara nadmorske visine. Prepoznatljiva je po karakteristično čelično-plavoj boji s tri crne točke na svakom pokrilju, koje predstavljaju odličnu kamuflažu na kori bukovih stabala.