Zašto je žljezdasti nedirak invazivna strana vrsta?

Žljezdasti nedirak (Impatiens glandulifera Royle), invazivna strana vrsta podrijetlom iz podnožja Himalaje, prvi put je u Hrvatskoj zabilježen 1968. godine. Ova jednogodišnja biljka iz porodice neticaljki (Balsaminaceae) može narasti i do 2,5 m. Tamnozeleni, duguljasti listovi s nazubljenim rubovima nasuprotno su raspoređeni na crvenkastoj stabljici, a pri bazi nose žlijezde koje izlučuju nektar po čemu…

Sanacija crne točke za vodozemce u Štrucljevu

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno tijekom ožujka provodi aktivnost sanacije crne točku za vodozemce u Štrucljevu na županijskoj cesti Sveti Križ Začretje – Zabok. Uz rub ceste  29. veljače 2024. godine postavljena je  mobilna ograda dužine 350 m koja bi trebala spriječiti prelazak žaba preko ceste i usmjeriti ih…

Postavite kućice za ptice

U današnje vrijeme, kad su zbog intenzivnoga uređivanja parkova, voćnjaka, šuma i ostalih staništa prirodne duplje postale prava rijetkost, kućice za ptice mogu znatno doprinijeti zaštiti i povećanju broja ptica dupljašica kao što su velika sjenica, plavetna sjenica, crnoglava sjenica, jelova sjenica, čvorak, brgljez, djetlići, žune, golub dupljaš i neke vrste sova i ćukova. Dupljašice…

Prijavite lokacije odbačenog otpada!

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja izradilo je sustav evidencije lokacija odbačenog otpada (ELOO). Osim što je prvenstveno namijenjen komunalnim redarima za unos, obradu i pregled lokacija odbačenog otpada, dostupan je i široj javnosti. Od sada možete obavijestiti komunalne redare o lokacijama odbačenog otpada i doprinijeti ekološkoj očuvanosti lokalne zajednice. Odbačeni otpad možete prijaviti na stranici…

Murva iz NP „Krka“ natječe se za Europsko stablo godine 2024. Podržimo je!

Kao Hrvatsko stablo godine, Zelena dama iz Nacionalnog parka „Krka“ jedan je od petnaest finalista, najljepših i najznačajnijih stabala iz cijele Europe. Podržimo je svojim glasom i pobijedimo! Od danas, 1. veljače pa do 22. veljače 2024. i vi možete dati svoj glas za murvu iz Nacionalnog parka „Krka“ koja se nalazi pod natjecateljskim brojem…

Zašto su močvare važne?

Močvarna bioraznolikost ključna je za održivi ljudski razvoj. Oko 40% svjetskih biljnih i životinjskih vrsta ovisi o močvarama. Močvarna biološka raznolikost opskrbljuje hranom, čistom vodom i radnim mjestima, štiti od oluje i poplave, te ublažava utjecaje klimatskih promjena. Močvare zadržavaju i osiguravaju većinu naše slatke vode. Oni prirodno filtriraju zagađivače, ostavljajući vodu koju možemo sigurno…

2. veljače – Svjetski dan vlažnih staništa

Svjetski dan vlažnih staništa obilježava se 2. veljače. Na taj je dan 1971. godine u iranskom gradu Ramsaru potpisana Konvencija o močvarama od međunarodne važnosti, naročito kao staništa ptica močvarica. Konvencija obvezuje svaku zemlju potpisnicu na opće očuvanje močvara na vlastitom teritoriju i predstavlja okvir za međunarodnu suradnju u zaštiti i održivom korištenju močvarnih staništa.…

Stanje populacije vidre na rijeci Sutli

Tijekom terenskih istraživanja populacije vidre na rijeci Sutli u 2020. godini istražena su 34 lokaliteta. Istraživanja su se provodila u sklopu projekta Veze prirode Interreg SI-HR u kojem je Javna ustanova Zagorje zeleno bila partner. Od 34 lokaliteta, tragovi prisutnosti vidre su zabilježeni na 33 lokaliteta. Broj nađenih tragova  bio je bio velik te su…

Vidra – plaha samotnjakinja u potrazi za bistrim vodama

Vidra je svrstana u porodicu kuna gdje se od europskih vrsta još mogu istaknuti tvor, kuna zlatica, kuna bjelica i jazavac. Vidra je izuzetno teritorijalna životinja te ulaže veliku energiju u označavanje granica svojeg teritorija. Smatra se poluvodenim sisavcem i najboljim plivačem od svih kopnenih i poluvodenih zvijeri. U Hrvatskoj se obično obitava uz rijeke,…