Nastavak istraživanja noćnih leptira

Prošlogodišnjim istraživanjem faune noćnih leptira na području Strahinjščice i Ivanščice zabilježeno je čak 684 vrste noćnih leptira. Taj neočekivan broj zabilježenih vrsta iznenadio je nas, ali i same istraživače koji su predviđali broj od oko 500 vrsta. Mnoge od zabilježenih vrsta su rijetke, a 5 vrsta je po prvi puta zabilježeno za faunu Hrvatske.

Orezivanje Gupčeve lipe

Kako bi se smanjile mogućnosti lomova krošnje i samog stabla Gupčeve lipe, nakon zadnjeg orezivanja koje je izvršeno 2008. godine, Javna ustanova u suradnji sa općinom Gornja Stubica provela je orezivanje stabla i njegu krošnje Gupčeve lipe, zaštićene u kategoriji spomenika prirode.

Skriveni svijet noćnih leptira

Fauna noćnih leptira Krapinsko-zagorske županije do sada je bila nepoznata budući da nikada nije bila predmet sustavnih faunističkih istraživanja, već su vršena samo sporadična istraživanja. Iz toga je razloga Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Krapinsko-zagorske županije odlučila provesti istraživanje noćnih leptira.