Rezultati projekta Ekološki barometar Krapinsko-zagorske županije

Projekt Ekološki barometar Krapinsko-zagorske županije provela je Javna ustanova u listopadu 2013. godine na području 7 gradova i 25 općina. Autor projekta je prof. dr.sc. Ivan Martinić, a projekt je sufinanciran od strane Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Održana konferencija za novinare na temu obilježavanja 21. ožujka – Svjetskog dana šuma i 22. ožujka – Svjetskog dana voda

Konferencija za novinare na temu obilježavanja 21. ožujka – Svjetskog dana šuma i 22. ožujka – Svjetskog dana voda i prezentacija rezultata projekta Ekološki barometar Krapinsko-zagorske županije i III. izdanja Vodiča za šumovlasnike „Biološka raznolikost u privatnim šumama – Što je i kako je očuvati?“ održana je 19.03.2014. godine u Konferencijskoj dvorani Krapinsko-zagorske županije.

Postavljene kućice za ptice dupljašice

Kućice za ptice postavljene su u sklopu projekta „Struktura zajednica ptica u šumama Ivanščice i Strahinjščice“ financiranog od strane Javne ustanove, a kojeg provodi ornitolog prof.dr.sc Zdravko Dolenec. Ukupno je do sada postavljeno 15 kućica koje su namijenjene sjenicama, čvorcima, puzavcima i ćukovima.