Predstavljeni rezultati projekta „Fauna vretenca i invazivne flore“

U srijedu 5.veljače 2014. održano je predstavljanje projekta „Fauna vretenaca i invazivna flora Krapinsko-zagorske županije“ kojeg je Ustanova u suradnji sa Hrvatskim društvom za biološka istraživanja provodila tijekom 2013. godine. Predstavljanje rezultata održano je povodom obilježavanja 2. veljače- Međunarodnog dana zaštite močvara i močvarnih staništa u Edukacijsko-promidžbenom centruu Radoboju.

Poziv na predstavljanje rezultata projekta

Povodom obilježavanja 2. veljače-Međunarodnog dana zaštite močvara i močvarnih staništa, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije i Hrvatsko društvo za biološka istraživanja pozivaju vas na predstavljanje rezultata projekta Fauna vretenaca i invazivna flora Krapinsko-zagorske županije.

Održana završna radionica u sklopu projekta unošenja voćkarica u privatne šume

U četvrtak 12. prosinca 2013. održana je radionica o sadnji šumskih sadnica za privatne šumoposjednike u Edukacijsko-promidžbenog centru u Radoboju. Ovo je završna radionica ove godine u sklopu projekta „Unošenje zavičajnih vrsta drveća i voćkarica u šumski ekosustav privatnih šuma na području Krapinsko-zagorske županije“ kojeg provodi Ustanova u suradnji s Hrvatskim šumarskim institutom.