Novo izdanje brošure “Bioraznolikost uz privatnim šumama – što je i kako je čuvati?“

Brošura je namijenjena prvenstveno privatnim šumovlasnicima s područja Krapinsko-zagorske županije kako bi se upoznali sa važnosti i načinu očuvanja biološke raznolikosti šuma, njihovim općekorisnim funkcijama te održivom korištenju šuma, ali i svima koji nalaze svoje mjesto u očuvanju prostora, okoliša i prirodnih resursa naše županije.

Akcija prebrojavanja kockavice

I ove godine tradicionalno je provedena akcija prebrojavanja kockavice. zaštićene vrste koja obitava i u našoj županiji. Kockavica je zaštićena Zakonom o zaštiti prirode 1958. godine. Krapinsko – zagorska županija jedna je od bogatijih nalazišta kockavice, koja se u našim krajevima naziva i kukuvača.