Spašavanje staništa vrijedne flore brdske livade

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko – zagorske županije je, na inicijativu prof. Ljiljane Borovečki – Voska, provela akciju čišćenja suhe brdske livade na Šušelj brijegu kod Krapine s ciljem spašavanja staništa vrijedne i ugrožene NATURA 2000 biljne vrste – jadranske kozonoške.pdf bookpdf bookpdf book

Predstavljeni rezultati inventarizacije močvarne vegetacije

Kao što je najavljeno, 15. ožujka 2011. u općinskoj vijećnici u Bedekovčini, održana je javna prezentacija rezultata projekta „Inventarizacija močvarne vegetacije razreda Phragmito-Magnocaricetea na području Krapinsko-zagorske županije“ koji je tijekom 2010.g. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko – zagorske županije provela u suradnji sa Geotehničkim fakultetom iz Varaždina.pdf bookpdf bookpdf book

Prezentacija rezultata projekta inventarizacije močvarne vegetacije

15. ožujka 2011.g. sa početkom u 17 sati u općinskoj vijećnici u Bedekovčini održat će se javna prezentacija rezultata projekta „Inventarizacija močvarne vegetacije razreda Phragmito-Magnocaricetea na području Krapinsko-zagorske županije“ koji je tijekom 2010.g. Ustanova provela u suradnji sa Geotehničkim fakultetom iz Varaždina.pdf bookpdf bookpdf book

Prezentacija projekta inventarizacije rijeke Sutle

U četvrtak, 10. veljače 2011.g, u prostorijama gradske knjižnice i čitaonice Antun Mihanović u Klanjcu, održana je javna prezentacija rezultata projekta „Studija inventarizacije i utvrđivanje stanja biološke raznolikosti rijeke Sutle, područja ekološke mreže „Sutla“ HR2001070“ kojeg su zajedno provele Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko – zagorske županije i Javna ustanova za upravljanjem zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Zagrebačke županije – Zeleni prsten Zagrebačke županije.pdf bookpdf bookpdf book

2011. Međunarodna godina šuma

Na temelju incijative Republike Hrvatske kao članice UNFF –a (Foruma za šume Ujedinjenih naroda), krovne međunarodne organizacije u šumarstvu, glavna skupština Ujedinjenih naroda proglasila je 2011. Međunarodnom godinom šuma, s ciljem podizanja svijesti o održivom upravljanju, očuvanju i održivom razvoju svih tipova šuma.pdf bookpdf bookpdf book