Predstavljeni rezultati projekta praćenja ugroženih vrsta KZŽ

28. listopada 2010.g. u 17 sati, u osnovnoj školi “Matije Gupca” u Gornjoj Stubici Javna ustanova predstavila je rezultate svog projekta« Uspostava programa praćenja stanja ugroženih vrsta ptica gnjezdarica poljoprivrednih staništa i lastavica i piljaka na području Krapinsko-zagorske županije» koji se, u suradnji sa Hrvatskim ornitološkim društvom kontinuirano provodi već par godina.pdf bookpdf bookpdf book

Predstavljanje rezultata projekta praćenja ugroženih ptičjih vrsta KZŽ

28. listopada 2010.g. u 17 sati u osnovnoj školi “Matije Gupca” u Gornjoj Stubici održat će se radionica na kojoj će biti predstavljeni rezultati Projekta « Uspostava programa praćenja stanja ugroženih vrsta ptica gnjezdarica poljoprivrednih staništa i lastavica i piljaka na području Krapinsko-zagorske županije» koji Ustanova kontinuirano provodi u suradnji sa Hrvatskim ornitološkim društvom iz Zagreba.pdf bookpdf bookpdf book