„Uspostava programa praćenja stanja ugroženih vrsta ptica gnjezdarica poljoprivrednih staništa i piljaka i lastavica na području Krapinsko – zagorske županije“

S ciljem edukacije školske populacije, a vezano uz problematiku ugroženosti ptičjeg svijeta na području naše Županije te njihovog aktivnog uključivanja u zaštitu prirode, planirane su 4 edukativno- terenske radionice u koje će se uključiti sve zainteresirane osnovne škole Krapinsko – zagorske županije.
pdf bookpdf bookpdf book

Mjesec prebrojavanja kockavice

Državni zavod za zaštitu prirode u suradnji s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Krapinsko-zagorske županije i ove godine nastavlja akciju praćenja stanja ugrožene vrste – kockavice (Fritillaria meleagris) za osnovne i srednje škole, pokrenutu 2005.g. u sklopu Nacionalnog sustava praćenja stanja biološke raznolikosti.pdf bookpdf bookpdf book

Sudjelovanje na regionalnoj radionici u sklopu Projekta ulaganja u zaštitu prirode

U okviru priprema Projekta ulaganja u zaštitu prirode (NPIP) kojeg priprema i provodi Ministarstvo kulture u suradnji sa Institutom za međunarodne odnose iz Zagreba, 22. siječnja 2010. godine održana je radionica s ciljem prikupljanja informacija o potrebnim investicijama u infrastrukturu, objekte i opremu od strane županijskih Javnih ustanova i parkova prirode temeljem kojih će se definirati prioriteti za financiranje investicija u sektoru zaštite prirode, u sklopu zajma Svjetske banke u narednom periodu.pdf bookpdf bookpdf book

Prezentacija rezultata projekta izrade speleološkog i biospeleološkog katastra Ivanjščice

Dosadašnja istraživanja speleoloških objekata SZ Hrvatske gotovo su isključivo bila orijentirana na arheološki i paleontološki segment pojedinih spiljskih nalazišta, dok su sustavna speleološka istraživanja gotovo u potpunosti izostala. Zbog nepostojanja osnovnih popisa speleoloških objekata s točnom lokacijom i dimenzijama, Ustanova je u suradnji sa Hrvatskim biospeleološkim društvom krenula u realizaciju projekta izrade speleološkog i biospeleološkog katastra Ivanščice i cijele Krapinsko-zagorske županije.pdf bookpdf bookpdf book

Potpisivanje ugovora za izradu stručne podloge evaluacije za zaštitu područja Hrvatskog zagorja

Nakon niza sastanaka i višegodišnje inicijative stručnjaka, interesnih skupina i političkih stranaka sa područja Krapinsko-zagorske i Varaždinske županije, da se područje graničnog dijela navedenih županija proglasi zaštićenim u smislu Zakona o zaštiti prirode potpisan je ugovor između Krapinsko-zagorske i Varaždinske županije sa Državnim zavodom za zaštitu prirode o izradi Stručne podloge evaluacije za zaštitu područja Hrvatskog zagorja.pdf bookpdf bookpdf book