Monitoring kockavice

Projekt monitoringa kockavice, zaštićene vrste koja obitava i u našoj županiji, nastavlja se i ove godine. Predviđeno trajanje akcije prebrojavanja kockavice je od 01.03. – 30.04.2008.g.
Inicijativom Državnog zavoda za zaštitu prirode i JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Krapinsko – zagorske županije, pokušava se u taj projekt uključiti još više sudionika, ponajprije osnovno i srednjoškolskih ustanova. Projektom je obuhvaćeno određivanje i kartiranje lokaliteta unutar županije na kojima ona još uvijek postoji, kao i bilježenje njenog brojčanog stanja na tim lokalitetima.
pdf bookpdf bookpdf book

Predstavljanje rezultata projekta « inventarizacija i vrednovanje minerala i fosila na području Krapinsko-zagorske županije.

Krapinsko zagorska županija odlikuje se brojnim prirodnim i kulturno-povijesnim znamenitostima. Neke od njih, poput nalazišta pračovjeka u Hušnjakovom svjetski su poznate, a druge, poput Gupčeve lipe i dvorca Veliki Tabor, dobro su poznate u hrvatskoj javnosti. Medutim, Krapinsko zagorska županija obiluje i brojnim « skrivenim bogatstvima» koja su do dana današnjeg ostala nepoznata čak i samim Zagorcima.pdf bookpdf bookpdf book

Model službe nadzora zaštićenih prirodnih vrijednosti Krapinsko-zagorske županije

Suvremeni koncepti upravljanja zaštićenim prirodnim vrijednostima već se desetljećima, kako u svijetu tako i u Republici Hrvatskoj, oslanjaju na službe nadzora kao prepoznatljivo i važno jamstvo učinkovite zaštite prirode. Osnovna je funkcija službe nadzora dvojaka: briga o prirodnim i drugim vrijednostima nekog područja, ali istodobno i podizanje ekološke svijesti posjetitelj zaštićenih prirodnih vrijednosti, korisnika prostora i prirodnih resursa te lokalnog stanovništva.pdf bookpdf bookpdf book

Biološko-ekološko i prostorno vrednovanje spomenika parkovne arhitekture – park oko dvorca Hellenbach u Mariji Bistrici

Nedaleko od Marije Bistrice, na cesti prema Zlatar Bistrici, perivojem skriven od pogleda, nalazi se ovaj prekrasan dvorac u kojem živi barunica Ruth Hellenbach sa svojom obitelji. Jedan je to od malobrojnih dvoraca u Hrvatskom zagorju i Hrvatskoj u kojem se uspio održati kontinuitet življenja i potpuno očuvati interijer onakav kakav je bio i u prošlom stoljeću.pdf bookpdf bookpdf book