Izjava o privatnosti

Ovom izjavom se obvezujemo da ćemo zaštititi privatnost korisnika i sigurnost osobnih podataka koje nam pružaju putem web stranice. Ova obavijest opisuje vrstu informacija koje možemo prikupiti od vas kada posjetite našu web stranicu i objašnjava kako upotrebljavamo te podatke i korake koje poduzimamo da bismo ih zaštitili. Obavijest također opisuje izbore koje imate u…

Centar za prirodu Zagorje

Prvi objekt takve vrste u Županiji koji služi za prezentaciju prirodnih vrijednosti i ekološke mreže Natura 2000 kroz održavanje edukativnih radionica, predavanja i izložbi u organizaciji Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije. Centar je opremljen edukativnim pomagalima u svrhu provođenja škole u prirodi kroz radionice i terensku nastavu u skladu sa nastavnim…

Noćni leptiri Krapinsko-zagorske županije

Knjiga „Noćni leptiri Krapinsko-zagorske županije“ iznimno je važan doprinos poznavanju i istraživanju hrvatske entomofaune jer je prva pregledna knjiga o noćnim leptirima na hrvatskome jeziku. Fauna noćnih leptira Krapinsko-zagorske županije dosad nije bila sustavno istražena. Zahvaljujući naporu autora Tonija Korena i Stanislava Gomboca i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije proveden je…

Orhideje Hrvatskog zagorja

Orhideje su biljke jedinstvene zbog ljepote cvjetova i posebnog mehanizma privlačenja oprašivača. Iako su jedna od najbrojnijih porodica biljka, na prirodnom staništu vrlo su rijetke. Kako bi se orhideja mogla razviti, potrebna je simbioza (suživot) sa gljivama u tlu. Sjemenke orhideja su najmanje i najlakše u biljnom svijetu. Na području Hrvatskog zagorja zabilježeno je čak…

Pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, NN 85/15, dalje u tekstu: Zakon) uređuje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuje načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, djelokrug, način rada i uvjete za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje, te inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona.

Traži se zlatovrana

Zagorje je područje u Hrvatskoj za koje se pretpostavlja da je posljednje gnjezdište zlatovrane. U slučaju da vidite zlatovranu, nikako je ne uznemiravajte i ne lovite, već o tome obavijestite ustanovu (putem ispunjavanja OBRASCA, telefonom – 049/315-060 ili mailom – info@zagorje-priroda.hr), koja će u suradnji sa ornitološkim društvom provjeriti da li se radi o zlatovrani.…