Enjoyheritage

Glavni cilj projekta je razvoj održivog turizma u pograničnom području na temelju privlačne interpretacije prirodne i kulturne baštine. Kroz projekt ćemo razmjenom praksa i znanja razviti zajedničku strategiju za interpretaciju i održivo upravljanje zaštićenim područjima s obje strane granice, koja će nadograditi postojeće stručne osnove i postaviti smjernice za prekogranično povezivanje, s ciljem upravljanja posjetiteljima…

Veze prirode

Glavni cilj projekta je osigurati održivost očuvanja i obnove ciljnih vrsta na zaštićenim područjima Natura 2000: Sutla, Kupa, NP Risnjak, Radensko polje i kanjon Kamačnik. Partnerska shema je izabrana na način da se vrste i za njih predviđene mjere za poboljšanje stanja očuvanja pojavljuju na usporedivim područjima u Sloveniji i u Hrvatskoj. Provedbom 5 programa…

Zagorje ABECEDA prirode

Cilj ovog projekta je proširenje sadržaja na odredištima prirodne baštine u svrhu povećanja atraktivnosti lokacija i kvalitete edukativnih programa te osiguravanje dostupnosti uz očuvanje prirode i održivi svekoliki razvoj. To naravno uključuje razvoj posjetiteljske infrastrukture, turističkih sadržaja, ali i edukativnih programa i materijala te plana upravljanja posjetiteljima kako bi se osiguralo održivo korištenje, ali i…

Šume – zelena pluća Zagorja

Projektom se Javna ustanova priključuje obilježavanju 2011. godine kao Međunarodne godine šuma, proglašene od strane Ujedinjenih naroda, s ciljem podizanja svijesti o održivom upravljanju, očuvanju i održivom razvoju svih tipova šuma. Projekt je sufinanciran uz pomoć Ministarstva kulture.