Promocija knjige Ptice gnjezdarice grada Oroslavja

U knjizi Ptice gnjezdarice grada Oroslavja opisano je 96 vrsta ptica gnjezdarica oroslavskog područja prikazanih  prema učestalosti gniježđenja u proteklih 50 godina. Uz opise ptica, knjiga sadrži zanimljive i korisne priloge o izradi škrinjica za ptice te znanstvenu sistematiku ptica gnjezdarica sa standardnojezičnim hrvatskim nazivljem i nazivljem kajkavskog oroslavskog mjesnog govora te druge priloge.