14. generacija mladih čuvara prirode

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno po 14. put  organizirala je dvodnevne radionice u sklopu projekta PTIČEK – mladi čuvari prirode Krapinsko-zagorske županije. Radionice su održane 20. i 21. rujna 2022. godine u Radoboju  i na području Značajnog krajobraza Zelenjak – Risvička i Cesarska gora.

Noć šišmiša 2022.

U petak, 9. rujna 2022. godine, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno, udruga za zaštitu šišmiša Tragus i Muzej krapinskih neandertalaca, u prostorijama muzeja po sedmi su puta  obilježili Noć šišmiša, na kojoj je sudjelovalo oko 70 sudionika.

Završena je Javna rasprava za prijedlog Plana upravljanja područja ekološke mreže Židovske jame (HR2001190) za razdoblje od 2023. do 2032. godine.

U sklopu procesa izrade Plana upravljanja područja ekološke mreže Židovske jame (HR2001190)  za razdoblje od 2023. do 2032. godine  okviru projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“, održana je javna rasprava u trajanju od 12. srpnja 2022. do 12. kolovoza 2022. godine. Tijekom javne rasprave omogućilo se sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u postupku izrade Plana upravljanja.