INVAZIVNE BILJNE VRSTE – JAPANSKI DVORNIK, CIGANSKO PERJE, ŽLJEZDASTI NEDIRAK

Strane vrste su one koje prethodno nisu bile rasprostranjene na nekom području. U novo područje mogu biti unesene djelovanjem čovjeka, namjerno ili nenamjerno. Kada u ekosustavu strana vrsta postane vrlo zastupljena i negativno utječe na bioraznolikost, usluge ekosustava, zdravlje ljudi i gospodarstvo, tada je smatramo invazivnom stranom vrstom. Invazivne vrste smatraju se jednom od najvećih…

Invazivne biljne vrste – pajasen i velika zlatnica

Invazivne strane vrste su životinje i biljke koje su slučajno ili namjerno unesene u prirodno okruženje u kojem nisu prirodno rasprostranjene, s ozbiljnim negativnim posljedicama za njihov novi okoliš. Njihovo unošenje i daljnje širenje direktno ugrožava ekosustav, stanište i autohtone vrste (biološku raznolikost) te stvara ekološke i ekonomske posljedice. U Hrvatskoj je Zakonom o sprječavanju…

Radobojski tumuli

Uz fosilne nalaze flore i faune starosti 12 do 14 milijuna godina, područje Općine Radoboj poznato je i po brojnim prapovijesnim arheološkim nalazištima i nalazima. Jedno od njih je i nekropola/groblje pod tumulima. Nekropola se nalazi u šumi Podstenje u podnožju Strahinjčice, na sjevernim padinama Plata. Tumule su 1850. god. pronašli lokalni stanovnici prilikom izgradnje…

Utjecaj svjetlosnog onečišćenja na životinje

Svjetlosno onečišćenje je svaka nepotrebna/nekorisna emisija umjetne svjetlosti u prostor izvan zone koju je potrebno osvijetliti. Svjetlosno onečišćenje najčešće uzrokuje nepravilno postavljena rasvjeta javnih površina i građevina koja svijetli prema horizontu ili prema nebu. Stoga se sprječavanje takvog onečišćenja postiže rasvjetom koja osvjetljava odozgo prema dolje, bilo da se radi o nekoj površini ili građevini,…

Monitoring bijele rode

Osmu godinu za redom provedeno je prebrojavanje bijelih roda na području Krapinsko-zagorske županije sastavljeno od aktivnosti koje su uključivale prebrojavanje postojećih gnijezda bijelih roda, prebrojavanje mladih u gnijezdima te mjerenje uspješnosti gnježđenja. Prebrojavanje se provodilo u dvije faze. U prvoj fazi između 20. travnja i 20. svibnja sakupljali su se podaci o lokacijama gnijezda i…