Vretenca

Vretenca su najbrži letači u svijetu kukaca. Mogu letjeti do 50 km/h i dnevno prijeći nekoliko desetaka kilometara. Njihov životni ciklus spaja vodeno i kopneno stanište, a sastoji se od ličinačkoga stadija, koji provode u vodi, te odrasloga stadija, koji provode na kopnu.

Obična lisanka

Obična lisanka (Unio crassus) je školjka duga 40 do 70 mm, visine 23-33 mm, a širine 25-35 mm. Obična lisanka živi u širokom rasponu različitih staništa u tekućicama, od srednjih i donjih tokova potoka i manjih rijeka, vrlo često u kanalima koji odvode vodu iz ribnjaka i akumulacija koje se koriste za potrebe ribnjačarstva sa visokim sadržajem hranjivih tvari, kao i u jezerima s protočnom vodom.

Gavčica

Gavčica je mala slatkovodna riba veličine 2-10 cm, rasprostranjena u većem dijelu Europe i u zapadnoj Aziji. Obitava u stajaćicama ili sporijim nizinskim tekućicama bogatim vodenom vegetacijom, a za odabir staništa presudna je prisutnost školjaka iz porodice Unionidae.