Produljenje javne rasprave za Plan upravljanja područjima ekološke mreže Strahinjčica i Vršni dio Ivančice (PU 075) za razdoblje od 2023. do 2032. godine

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno na temelju odredbi članka l60. stavka l. i članka 162. stavka I. Zakona o zaštiti okoliša (,,Narodne novine”, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te odredbe članka 7. stavka 1. točke 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima…

Javna rasprava za Plan upravljanja područjima ekološke mreže Strahinjčica i Vršni dio Ivančice PU 075  za razdoblje od 2023. do 2032. godine

Javna rasprava za Plan upravljanja područjima ekološke mreže Strahinjčica i Vršni dio Ivančice PU 075  za razdoblje od 2023. do 2032. godine (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana upravljanja), započeti će 18. travnja  2023. godine i trajat će do 18. svibnja 2023. godine. Tijekom javne rasprave, javnosti i zainteresiranoj javnosti omogućen je uvid u Prijedlog Plana