Promocija knjige Ptice gnjezdarice grada Oroslavja

U knjizi Ptice gnjezdarice grada Oroslavja opisano je 96 vrsta ptica gnjezdarica oroslavskog područja prikazanih  prema učestalosti gniježđenja u proteklih 50 godina. Uz opise ptica, knjiga sadrži zanimljive i korisne priloge o izradi škrinjica za ptice te znanstvenu sistematiku ptica gnjezdarica sa standardnojezičnim hrvatskim nazivljem i nazivljem kajkavskog oroslavskog mjesnog govora te druge priloge.

Sanacija crne točke za vodozemce u Štrucljevu

Javna ustanova Zagorje zeleno tijekom ožujka provodi aktivnost sanacije crne točku za vodozemce u Štrucljevu na županijskoj cesti Sveti Križ Začretje – Zabok. Uz rub ceste  7. ožujka postavljena je  mobilna ograda dužine 350 m koja bi trebala spriječiti prelazak žaba preko ceste i usmjeriti ih prema ispustu ispod ceste tako da one sigurno stignu do obližnjeg jezera te prema kantama koje su ukopane u zemlju.

Šumska staništa i njihovo očuvanje

Mnogi grmovi imaju jestive plodove za ptice, a zeljasti sloj čine biljke hraniteljice mnogih vrsta leptira. Starija stabla koja su ljudi u prošlosti sadili radi razdvajanja zemljišta posjećuju kornjaši i ptice grabljivice. Kornjašima staro drvo predstavlja izvor hrane i mjesto za razmnožavanje, pa ga naseljavaju ličinke mnogih vrsta dok se ptice tamo skrivaju i vrebaju svoj plijen.