Sanacija crne točke za vodozemce u Štrucljevu

Javna ustanova Zagorje zeleno tijekom ožujka provodi aktivnost sanacije crne točku za vodozemce u Štrucljevu na županijskoj cesti Sveti Križ Začretje – Zabok. Uz rub ceste  7. ožujka postavljena je  mobilna ograda dužine 350 m koja bi trebala spriječiti prelazak žaba preko ceste i usmjeriti ih prema ispustu ispod ceste tako da one sigurno stignu do obližnjeg jezera te prema kantama koje su ukopane u zemlju.

Šumska staništa i njihovo očuvanje

Mnogi grmovi imaju jestive plodove za ptice, a zeljasti sloj čine biljke hraniteljice mnogih vrsta leptira. Starija stabla koja su ljudi u prošlosti sadili radi razdvajanja zemljišta posjećuju kornjaši i ptice grabljivice. Kornjašima staro drvo predstavlja izvor hrane i mjesto za razmnožavanje, pa ga naseljavaju ličinke mnogih vrsta dok se ptice tamo skrivaju i vrebaju svoj plijen.

Dojavite nalaz mrtve, ozlijeđene ili bolesne divlje i strogo zaštićene vrste

Sukladno Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) i Pravilniku o strogo zaštićenim vrstama (NN 144/13, 73/16), svaka osoba dužna je prijaviti Zavodu za zaštitu okoliša i prirode, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja slučajno uhvaćene i/ili usmrćene, odnosno ozlijeđene ili bolesne jedinke divlje i strogo zaštićene životinje putem obrasca za dojavu ili telefonski u roku 24 sata, na način kako je to predviđeno u okviru Sustava za dojavu i praćenje uhvaćenih, usmrćenih, ozlijeđenih i bolesnih strogo zaštićenih životinja i evidenciju koji vodi Zavod.